اقساط اپل { فروردین ماه ۱۴۰۲} – بازرگانی اپل

فروش اقساط محصولات اپل-سامسونگ

بروز رسانی خرداد ماه ۱۴۰۲

💲طرح اقساط بلند مدت بازرگانی اپل💲

فروش ویژه سامسونگ A13 بدون پیش پرداخت ۶ ماهه

ویژه در بازرگانی اپل

محصولات با گارانتی میباشد

با توجه به تغیرات نرخ ارز لطفا قبل از ثبت سفارش با شماره فروشگاه تماس حاصل شود

پاساژ چارسو طبقه دوم پلاک D۲۶ شماره تماس

برای تماس کلیک کنید ۰۹۱۲۱۴۹۳۱۰۷۵۹

اعتماد شما به بازرگانی اپل


mac book واردات قانونیMk 183

MKG P3
MKG R3

MNE H3
125

98
98

66
واردات قانونی
محصولحافظهقیمتنوع گارانتیتصویر
آیفون ProMax 14 /
⚫️Black
👇👇👇

لینک خرید
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
85
71
-
تماس بگیرید
آیفون ProMax 14 /
⚪️Silver

👇👇👇

لینک خرید
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
71
-
تماس بگیرید
آیفون ProMax 14 /
🟠Gold

👇👇👇

لینک خرید
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
70
-
تماس بگیرید
آیفون ProMax 14 /
🟣Purple

👇👇👇

لینک خرید
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
84.5
72.5
-
تماس بگیرید
آیفون Pro 14 /
⚫️Black

👇👇👇

لینک خرید
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
67.5
-
تماس بگیرید
آیفون Pro 14 /
⚪️Silver
👇👇👇

لینک
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
65.5
-
تماس بگیرید
آیفون Pro 14 /
🟠Gold
👇👇👇

لینک
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
64.5
-
تماس بگیرید
آیفون Pro 14 /
🟣Purple
👇👇👇

لینک
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
64.5
-
تماس بگیرید
آیفون Plus 14 /
⚫️Black
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
-
تماس بگیرید
آیفون Plus 14 /
⚪️White
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
-
تماس بگیرید
آیفون Plus 14 /
🔵Blue
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
-
تماس بگیرید
آیفون Plus 14 /
🟣Purple
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
-
تماس بگیرید
آیفون Plus 14 /
🔴Red
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
-
تماس بگیرید
آیفون 14 /
⚫️Black
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
53
46.5
تماس بگیرید
آیفون 14 /
⚪️White
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
52.5
46.5
تماس بگیرید
آیفون 14 /
🔵Blue
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
53
46.5
تماس بگیرید
سامسونگ
S23 Ultra
5G
⚫️ Black
🟣Lavend
🟢Green
56.5
56.5
56.5
رجیستری+گارانتی
سامسونگ
S21 FE 5G
⚫️ Black
21.3رجیستری+گارانتی
آیفون 14 /
🟣Purple
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
52.5
46.5
تماس بگیرید
آیفون 14 /
🔴Red
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
-
تماس بگیرید
آیفون ProMax 13 /
Gray⚫⚫⚫
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
94
-
83
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza و تک سیم zda
آیفون ProMax 13 /
Green🟢🟢🟢
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
90
-
76
72
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza و تک سیم zda
آیفون ProMAx 13 /
silver⚪⚪⚪
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
94
-
83
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza و تک سیم zda
آیفون ProMax 13 /
Gold🟠🟠🟠
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
94
-
82
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza و تک سیم zda
آیفون ProMax 13 /
Blue🔵🔵🔵
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
90
-
81
81
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza و تک سیم zda
آیفون Pro 13 /
Gray⚫⚫⚫
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
79
76
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون Pro 13 /
Green🟢🟢🟢
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
97
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون Pro 13 /
silver⚪⚪⚪
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
80
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون Pro 13 /
Gold🟠🟠🟠
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
97
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون Pro 13 /
Blue🔵🔵🔵
یک ترابایت
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
77
73
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13 /
Green🟢🟢🟢
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
72.5
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13 /
Black⚫⚫⚫
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
43
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13 /
White⚪⚪⚪
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
43
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13 /
red🔴🔴🔴
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13 /
pink🟣🟣🟣
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
43
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13 /
Blue🔵🔵🔵
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
42.5
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13Mini /
Green🟢🟢🟢
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
38
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13Mini /
Black⚫⚫⚫
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
38.3
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13Mini /
White⚪⚪⚪
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
38
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13Mini /
Red🔴🔴🔴
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13Mini /
Pink🟣🟣🟣
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
38
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 13Mini /
Blue🔵🔵🔵
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
-
-
38
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 12 /
Black⚫⚫⚫
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
-
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 12 /
White⚪⚪⚪
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
74
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 12 /
Red🔴🔴🔴
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
-
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 12 /
Green🟢🟢🟢
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
-
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون 12 /
Blue🔵🔵🔵
512 گیگابایت
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
74
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
دو سیم کارت zza
آیفون se2022/
Black⚫⚫⚫

👇👇👇

لینک خرید
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
-
26
-
18 ماهه
رجیستری کامل
آیفون se2022/
Silver⚪⚪⚪

👇👇👇

لینک خرید
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
-
27
-
18 ماهه
رجیستری کامل
آیفون se2022/
Red🔴🔴🔴

👇👇👇

لینک خرید
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
-
-
-
18 ماهه
رجیستری کامل
آیفون se2020/
Black⚫⚫⚫

👇👇👇

لینک خرید
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
-
-
-
lla گارانتى مسافرى
lla گارانتى مسافرى
lla گارانتى مسافرى
آیفون se2020/
Silver⚪⚪⚪

👇👇👇

لینک خرید
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
21
-
-
lla گارانتى مسافرى
lla گارانتى مسافرى
lla گارانتى مسافرى
آیفون se2020/
Red🔴🔴🔴

👇👇👇

لینک خرید
256 گیگابایت
128 گیگابایت
64 گیگابایت
-
-
-
lla گارانتى مسافرى
lla گارانتى مسافرى
lla گارانتى مسافرى
اپلواچ سری 8 الترا- 49⚫️Black Ocean
⚪️White Ocean
🟡Yellow Ocean
⚫️Black Trail Loop
🔵Blue Trail Loop
🟡Yellow Trail Loop
⚪️Star Alpine Loop
🟠Orange Alpine Loop
🟢Green Alpine Loop
44.5
44.5
44
44.5
-
-
-
-
-
گارانتی سلامت کالا
اپلواچ سری 8 - 45⚫️Black گارانتى
⚪️Silver گارانتى
🟠Star گارانتي
21.5
21.5
21.5
گارانتی سلامت کالا
اپلواچ سری 8 - 41⚫️Black گارانتى
⚪️Silver گارانتى
🟠Star گارانتي
19.5
20
20
گارانتی سلامت کالا
اپلواچ سری 8 اس ای- 44⚫️Black گارانتى
⚪️Silver گارانتى
🟠Star گارانتي
16.5
-
-
گارانتی سلامت کالا
اپلواچ سری 8 اس ای- 40⚫️Black گارانتى
⚪️Silver گارانتى
🟠Star گارانتي
-
15.6
-
گارانتی سلامت کالا
ایرپاد 3

👇👇👇

لینک خرید
معمولی⚪
9350گارانتی سلامت کالا
ایرپاد 2

👇👇👇

لینک خرید
وایرلس⚪
معمولی⚪
6.5
-
گارانتی سلامت کالا
ایرپاد پرو

👇👇👇

لینک خرید
جدید⚪
قدیم⚪
12.5
-
گارانتی سلامت کالا
تجهیزات


👇👇👇

لینک خرید
کیس 1⚪
کیس 2⚪
️Magsafe⚪
️Magsafe 2⚪
Adapter 20W⚪
Pen 2⚪
Pen 1⚪
ایرتگ پک 4 تایی
ایرتگ تکی
Battery Pack
-
-
-
-
950
5/9
-
-
-
-
گارانتی سلامت کالا
ipad pro 2022 M212.9’ 1 5G Silver
12.9’ 512 5G Silver
12.9’ 256 5G Silver
12.9’ 1 5G Black
12.9’ 512 5G Black
12.9’ 256 5G Black

12.9’ 1 TB wifi Black
12.9 256 wifi Black

12.9’ 1 TB wifi Silver
12.9 256 wifi Silver

11’ 256 wifi Black
11’ 128 wifi Black
82
72
-
82
72
64

-
-

-
-

51
45
گارانتی شرکتی
Ipad pro 202112.9’ 1 TB 5G Black
12.9’ 1 TB 5G Silver
12.9’ 512 5G Black
12.9’ 512 5G Silver
12.9’ 256 5G Black
12.9’ 256 5G Silver

12.9’ 1 TB wifi Black
12.9’ 512 wifi Black
72
72
65
65
58
58

-
-
شرکتی
شرکتی
شرکتی
شرکتی
شرکتی

گارانتی
گارانتی

بازرگانی اپل بهترین و کامل ترین مرکز

ارایه دهنده آیفون قسطی در ایران

اقساط اپل

برای تماس کلیک کنید

آدرس بازرگانی اپل : تهران تقاطع حافظ بازار چارسو

پیش پرداخت اقساط به چه صورت است ؟

یک سوم پیش پرداخت , تا ۳۶ ماه اقساط (برای محاسبه اقساط به صفحه اول مراجعه فرمایید)

آیا برای خرید اقساطی نیاز به مراجعه حضوری هست؟

بله برای ارایه اطلاعات و چک نیاز به مراجعه دارید

آیا بعد از در یافت گوشی  و با بالا رفتن قیمت دلار و گوشی مبلغ اقساط عوض خواهد شد؟

خیر محاسبه تنها در اول قرار داد انجام خواهد شد .

آیا برای بازپرداخت اقساط گوشی نیاز به مراجعه حضوری است؟

خیر

خرید اقساطی آیفون ۱۳ پرو مکس چقدر پیش پرداخت لازم است ؟

یک سوم پیش پرداخت مابقی اقساط

خرید آیفون قسطی بدون چک امکان پذیر است ؟

خیر تنها با چک صیادی قادر به خرید هستید

خرید اقساطی با سفته امکان پذیر است ؟

خیر تنها با چک صیادی قادر به خرید هستید