طرح صیانت در سکوت تصویب شد

طرح صیانت در سکوت تصویب شد

طرح صیانت در سکوت تصویب شد 800 800 omid

🔸طرح صیانت در سکوت تصویب شد.

⭕️ دبیر کمیسیون طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی از تصویب طرح صیانت خبر داد و گفت این طرح به‌زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

♨️مهرداد ویس‌کرمی، دبیر کمیسیون طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به‌تازگی با اعلام این‌که طرح صیانت تصویب شده، گفت این طرح به‌زودی برای تعیین زمان اجرا به صحن مجلس و پس از آن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

🔻دبیر کمیسیون طرح صیانت در ادامه عنوان کرد برخی از مواد طرحی که در کمیسیون مشترک تصویب شده بود به شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شد و در این شورا به تصویب رسید. در همین راستا اکنون کمیسیون مواردی که تصویب کرده بود را در اختیار هیئت‌رئیسه گذاشته است.

▪️ویس‌کرمی در ادامه با اعلام این‌که صحن مجلس در خصوص زمان اجرای این طرح نظر خواهد داد، گفت با توجه به این‌که شورای عالی فضای مجازی کار خود را به انجام رسانده، آقای دکتر قالیباف نیز اعلام کرد این طرح برای تعین زمان اجرا به صحن می‌رود تا رای‌گیری شود.